Kiralama Sözleşmesi

ÜRÜN MESAFELİ KİRALAMA SÖZLEŞMESİ

MADDE 1-Taraflar ve Genel Koşullar:

İşbu sözleşmede; kiralanan eşyayı "Ürün"; Ürünü kiraya veren tarafı "Kiraya Veren"; ürünü kiralayan tarafı "Kiracı" temsil eder. İşbu sözleşmede "Sonay Sümer ", Kiraya Veren olarak anılacaktır. İşbu Ürün Kiralama Sözleşmesi; Siz (Kiracı) ve Sonay Sümer (Kiraya Veren) arasında, Suadiye Mah. Çamlı Sk. No:51 Savaş Apt. D:11 Suadiye/Kadıköy/İstanbul adresindeki Showroomdan bizzat veya kargo/Kurye ile alacağınız ürün/ürünlerin kiralama hizmetinin tabi olacağı şartları ve hükümleri düzenlemektedir.

MADDE 2-Sözleşmenin Konusu:

İşbu sözleşmenin konusu, Kiracının Kiraya Verene ait yukarıda bilgileri ve kiralama ücreti belirtilen ürünün kiralanması ve teslimi ile ilgili olarak Türk Borçlar Kanunu, 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesidir. Kiracı, Kiraya Verenin isim, soyisim, TC, açık adres, mail, telefon bilgileri, kiralamaya konu olan ürünün temel nitelikleri, vergiler dahil olmak üzere kiralama fiyatı, kiralanma süresi, ödeme şekli, teslimat koşulları gibi kiralamaya konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve “cayma” hakkının kullanılması, bu hakkın nasıl kullanılacağı konusunda açık ve anlaşılır bir şekilde Kiraya Veren tarafından bilgilendirildiğini, bu ön bilgileri teyit ettiğini ve sonrasında Ürünü kiralamayı işbu sözleşme hükümlerince kabul ve beyan eder.  

MADDE 3-Kiralama Süresi ve Ürünün İadesi:

i) Kiracı, iş bu sözleşme ile Suadiye Show romumuzdan kiraladığı Ürünü, kiralama esnasında belirtmiş olduğu Talep Edilen Teslim Tarihinden itibaren 3 GÜN ELİNDE TUTMA HAKKINA SAHİPTİR. 4. Gün ise Kiracı, belirtilen kurye şirketlerinden birine ürünün Kiraya Verene iletilmesi için teslim edeceğini veya Kiraya Verenin yukarıda belirtilmiş olan adresine elden teslim edeceğini kabul ve taahhüt etmektedir. Ürünün teslim edilmesi gereken sürede teslim edilmemesi halinde, geciken her gün için ürünün günlük kiralama bedeli kadar ilave ücret ödemeyi kabul ve taahhüt eder. ii)Ürünün mağazadan elden teslim alınmaması ve adrese gönderim talep edilmesi halinde kargo/kurye ücretleri KİRACI tarafından karşılanacaktır. İstanbul içi gönderimlerde yalnızca Kurye ile gönderim veya doğrudan alım mümkün olup Kargo ile gönderim yalnızca İstanbul dışı adresler için mümkündür. Kiralama sonrası geri gönderim Kiraya Verenin belirlediği kargo şirketi üzerinden yapılır. iii)Kiraya Verenden kaynaklanmayan nedenlerle ürünün tesliminin gecikmesi halinde Kiracı, Kiraya Verenden herhangi bir maddi, manevi tazminat veya cezai şart talebinde bulunamayacağını kabul ve taahhüt eder. iv) İstanbul içinde kurye ile yapılan teslimatlarda Ürün/ürünler, İşbu sözleşmede Kiracı tarafından belirtilen teslimat adresine gönderilecektir. Kargo ile yapılan gönderimlerde Kiraya Veren sorumlu olmayıp, kargodaki gecikmelerden sorumlu tutulamaz. Kiracı, teslimat süresinde yaşanabilecek gecikmeleri en aza indirmek için adres bilgilerini, Kiraya Verene doğru ve eksiksiz bildirmekle yükümlüdür. Adres bilgilerinin yanlış veya geç bildirilmesinden kaynaklı teslimat gecikmelerinden Kiraya Veren sorumlu değildir. v)Yapılacak kiralamalarda, Kiracı, işbu sözleşme konusu ürünün, kiralama işlemi esnasında belirttiği adreste kimlik kontrolü ve Ürün Teslim Belgesinin imzalanması ile kendisine teslim edileceğini bilmekte ve kabul etmektedir. Sözleşmede belirtilen isimden başka bir kişinin ürünü teslim alması halinde, Kiraya Verenin herhangi bir hukuki sorumluluğu olmayacaktır. VI) Kıyafet tesliminde verilen orijinal elbise kılıfı (gamboç) ve varsa kutusu geri gönderimde aynen iade edilmelidir.

MADDE 4- Kiraya Verenin Yükümlülükleri: 

Kiraya Veren, Ürünün Kiracıya hasarsız ve temiz olarak teslim edileceğini kabul ve taahhüt eder. Kiraya veren, Ürünü geri teslim alırken, Ürünün ayıplı olup olmadığını inceleyerek, herhangi bir ayıp tespit etmesi durumunda işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ürün Teslim Tutanağında bu durumu belirtmesi gerekmektedir. Bu ayıpları 2 iş günü içinde Kiracıya bildirmelidir. Gizli ayıplar için bu süre farkedilmesinden itibaren başlar. 

MADDE 5-Kiracının Yükümlülükleri:

i) Kiracı, Ürünü Showroomdan veya kargodan/kuryeden teslim alırken, Ürünün ayıplı olup olmadığını inceleyerek, herhangi bir ayıp tespit etmesi durumunda işbu sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçası olan Ürün Teslim Tutanağında bu durumu belirtmesi gerekmektedir. Kiracının, Ürün Teslim Tutanağında Ürünü temiz ve hasarsız olarak teslim aldığını kabul etmesi durumunda Ürünün teslim anında ayıplı olmadığı kabul edilir.

Showroomdan alımlarda, Ürün Teslim Tutanağı imzalanmadan Ürün teslim edilmeyecektir. Kiracının, Ürün Teslim Tutanağında Ürünü temiz ve hasarsız olarak teslim aldığını kabul etmesi durumunda Ürünün teslim anında ayıplı olmadığı kabul edilir. Kurye ile alımlarda, Ürün Teslim Tutanağı imzalanarak taranır ve mail ile ekte Kiraya Verene en makul sürede (teslim alma ile 2 saat içinde) gönderilir. Aksi halde ayıpsız olduğu kabul edilmiş sayılır. Kiracı, Ürünün Kiraya Verenin taahhüt ettiği özellikleri taşımaması ve/veya Kiracıya bildirilen eksiklikler dışında hasar ve eksikliklere sahip olması halinde bu durumu Tutanağa yazarak Tüketici Kanunu’ndan veya Borçlar Kanunu’nda sayılan seçimlik haklarından hangisini kullanacağını Kiraya Verene derhal yazılı olarak bildireceğini kabul ve taahhüt etmektedir. 

ii) Kiracı Ürünün kendisine ayıpsız teslimiyle birlikte bundan sonra Ürünün Kiraya Verene teslimine kadar sürede Üründe meydana gelecek her türlü hasar ve ziyandan sorumlu olduğunu, Ürünün en iyi şekilde kullanılması ve korunması için gerekli özeni gösterip gerekli tedbirleri alacağını kabul ve taahhüt eder. Hasarın tam olarak giderildiği güne kadar geçen sürede, kiraya veren bu Ürünü başkasına kiralayamayacağından ve kazanç kaybına uğrayacağından dolayı, Kiracı tarafından kirada olarak kabul edilerek hesaplanacak ve Kiracının kendisinden bu bedel rücu edilecektir. Kiracı Ürünü kullanıp Kiraya Verene teslim ettiğinde Kiraya Veren tarafından tespit edilen, sözleşmeye aykırı kullanımdan doğan tüm zararları karşılamakla yükümlüdür. 

iii) Kiracı, Kiraya Veren tarafından teslim edilen Üründen farklı bir Ürün iade edemez. Ürünün hiç iade edilmemesi veya iade edilen Ürünün kiralanan Üründen farklı olduğunun anlaşılması halinde Kiracı, Kiraya Verene ürünün sıfır etiket bedelinin iki katını derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. Kiraya Veren bu durumlardan doğacak hukuki ve cezai sorumluluklar nedeniyle Kiracıya rücu etme hakkını saklı tutmaktadır. Bu madde İşbu Ürün kiralama sözleşmesinin genel kiralama şartlarının diğer her maddesi gibi her kiralama ile birlikte baştan kabul edilmiş sayılır.

iv) Ürünün Kiracının zilyetliğindeyken kaybolması veya çalınması durumunda Kiracı bu durumu derhal Kiraya Verene bildirmek zorundadır. Kiracı, Ürünün kaybolması veya çalınmasına sebebiyet verdiği takdirde Ürünün sıfır etiket bedelinin iki katını ödemeyi kabul ve taahhüt eder.

v) Ürün kiralamak amacıyla showroomda randevu oluşturulmasından sonra, randevularda sadece bir kez değişiklik yapılması mümkündür. Bu değişiklik gece elbislerinde en geç 48 saat önce ve gelinlikler için en geç 72 saat önceden Kiraya verene ivedilikle ve yazılı şekilde bildirilmelidir. 

MADDE 6-Kullanım Koşulları ve Tadilat:

i) Kiracı, Ürüne sadece boyunu kısaltmak amacıyla ürün kesilmeden el dikişi ile teyel dikiş yapma hakkına sahiptir. Makine dikişi ve kesme yapılamaz. (Teyel dikiş, ürünün kesilmeden aralıklı dikilmesine denir.) İşbu tadilat, yalnızca Kiraya Verenin belirleyeceği terzide, terzi ücreti Kiracıya ait olacak şekilde yapılacaktır. Yalnızca elde Teyel dikiş suretiyle yapılan işlem haricinde Üründe herhangi bir tadilat yaptırılamaz. Bunun dışında Ürüne tadilat yapılması talebi Kiraya Veren tarafından kabul edilmeyecektir. İşbu madde hükümlerine aksi bir durumun tespit edilmesi halinde ve Ürünün eski haline getirilmesi mümkün olmadığı takdirde Kiracı, Kiraya Verene kiraladığı Ürünün sıfır etiket bedelinin iki katını derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder. 

ii) Kiracının ürünü temizletmesi, kuru temizleme yaptırması kesinlikle yasaktır. Kiracının Ürünün acilen temizletilmesini veya tadilatını haklı kılan bir mazeret varsa, Kiraya Verenin yazılı rızası alınarak, Kiraya Verenin belirleyeceği veya kabul edeceği bir terzi ve/veya kuru temizlemeye gidilebilir. İstanbul dışı kullanımlarda yalnızca teyel dikiş yapılabilir. 

MADDE 7-Devir Yasağı:

Kiracı, kiralanan Ürünü kısmen veya tamamen üçüncü kişilere kiralayamaz, alt kiraya veremez; devir ve temlik edemez. Kiralanan ürün, Kiracıya münhasıran kiralandığından ücretsiz dahi olsa 3. kişilerin yararına kullandıramaz. İşbu madde hükümlerine aksi bir durumun tespit edilmesi halinde Kiracı, Kiraya Verene Ürün kira bedelinin 10 katı tutarında cezai şartı derhal ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

MADDE 8-Cayma Hakkı:

Kiracı ödeme yaptıktan sonra kiraladığı üründen en geç 24 saat içinde ücretsiz vazgeçebilir. Bu süre geçtikten sonra herhangi bir hak iddia edilerek ücretsiz cayma hakkı kullanılamaz. Ürünün kişiye teslim edilme anında, kiracının kiralamaktan vazgeçmesi durumunda 500 TL cayma bedeli ödemesi gerekmektedir. Şehir içi elden/kurye tesliminde, teslim alınan şekilde ürünü iade etmelidir. Bununla birlikte şehir dışına kargo yoluyla ürün gönderimlerden cayma durumunda, ürünün kiracı tarafından aynı gün kargoya verilmesi gerekmektedir. Bu cayma bildirimi Kiraya Verenin yukarıda açık adres bilgileri verilen Showroom’a gönderilecek posta ile veya sonaysmr@gmail.com mail adresine gönderilecek mail ile yazılı olarak yapılmalıdır. Kiracı ödeme yaptığı ve kiraladığı üründen vazgeçmesi durumunda ödediği paranın iadesi mümkün değildir. Ancak Kiracının ödediği tutar kadar, yeni kiralayacağı ürünün müsaitlik durumu da dikkate alınarak 6 ay içinde başka bir ürün kiralama hakkına sahiptir. Kiracı bu durumu peşinen kabul ve taahhüt eder. Uyuşmazlıklar durumunda Kiracının Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvuru yapma hakkı vardır. 

Cayma hakkının istisnaları, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15’te sayılmaktadır. Buna göre; 

MADDE 15 – (1) Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça, tüketici aşağıdaki sözleşmelerde cayma hakkını kullanamaz:

a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcı veya sağlayıcının kontrolünde olmayan mal veya hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan mallara ilişkin sözleşmeler.

c) Çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek malların teslimine ilişkin sözleşmeler.

ç) Tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan mallardan; iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanların teslimine ilişkin sözleşmeler.

d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan mallara ilişkin sözleşmeler.

e) Malın tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olması halinde maddi ortamda sunulan kitap, dijital içerik ve bilgisayar sarf malzemelerine ilişkin sözleşmeler.

f) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler.

g) Belirli bir tarihte veya dönemde yapılması gereken, konaklama, eşya taşıma, araba kiralama, yiyecek-içecek tedariki ve eğlence veya dinlenme amacıyla yapılan boş zamanın değerlendirilmesine ilişkin sözleşmeler.

ğ) Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler.

h) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.

MADDE 9-İkametgâh Ve Tebligat Adresi:

Taraflar, işbu sözleşme sebebiyle yapılacak tüm bildirimler için yukarıda yazılı adreslerini kanuni ikametgâh olarak kabul ettiklerini beyan ile bu sözleşmenin imzalanmasından sonraki adres değişikliklerini diğer tarafa yazılı olarak bildireceklerdir. Yazılı bildirimde bulunmadıkları takdirde bu adreslere yapılacak her türlü tebligatın kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

MADDE 10-Sözleşmenin Bütünlüğü:

Sözleşmenin herhangi bir maddesinin yasalar çerçevesinde, kanun koyucu veya herhangi bir resmi mercii ya da mahkemeler tarafından geçersiz addolunması diğer maddelerin geçerliliğini etkilemez. 

MADDE 11-Gizlilik Sözleşmesi: 

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında, sözleşmenin ifası amacıyla, tarafımıza bildirdiğiniz; kimlik bilgileri, mail adresi, adres, ödeme şekli bilgileri ve iletişim bilgileri gibi kişisel verileriniz işlenmekte olup, Kanun’da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları ile paylaşılacağını ve Kanun’un öngördüğü şartlarda, iş bu sözleşmede belirtilen amaçlar dahilinde yurtiçinde veya yurt dışında bulunan üçüncü kişilere aktarılabilir. Detaylı aydınlatma metni ve gizlilik politikası için web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. 

MADDE 12- Yetkili Mahkeme:

İşbu Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklarda İstanbul (Merkez) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkili mahkeme olarak kabul edilecektir.